Zwitserland op schema in ‘VN Decennium voor Biodiversiteit’

141022 UN bio-decade

De Verenigde Naties hebben het decennium 2011-2020 uitgeroepen tot Decennium van de Biodiversiteit. In 2010 zijn daartoe in Aichi-Nagoya, Japan 20 doelen in het Strategisch Plan voor Biodiversiteit vastgesteld.  Het plan formuleerde een visie en een missie en omvat vijf strategische doelstellingen met een totaal van 20 kerndoelen. Ze worden aangeduid als “Aichi Doelen”. Het plan is bedoeld als een flexibel kader voor de nationale en regionale doelstellingen en het bevorderen van een samenhangende en efficiënte uitvoering.

Zwitserland ambieert alle doelen tot 2020 te realiseren en heeft daartoe in oktober 2014 de verklaring van Bern opgesteld.

De doelstelling van NEXTcity sluit naadloos aan bij 3 van de 5 Aichi-doelstellingen:

C  -Verbetering van de biodiversiteit door het behoud van ecosystemen en soorten, en de genetische diversiteit. (Doelstellingen 11-13)

D – Verhogen van het algemeen nut van de resultaten van de biologische diversiteit en van de diensten die ecosystemen leveren. (Doelstelling 14-16)

E – Verbetering van de implementatie door middel van participatieve planning, kennismanagement en capaciteitsopbouw. (Doelstelling 17-20)