disclaimer

Algemeen
nextcity.nl is een initiatief van lehner gunther vof (Kamer van Koophandel: 27.26. 84.33) en DS ontwerp en onderzoek bv (Kamer van Koophandel: 34.30.39.02), hierna te noemen nexcity.nl, en verleent u hierbij toegang tot het domein nextcity.nl, hierna te noemen de website, en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere bestanden die door  nextcity.nl en derden zijn aangeleverd. nextcity.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van nextcity.nl.

Beperkte aansprakelijkheid
nextcity.nl spant zich in om de inhoud van de website actueel te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling door nextcity.nl.

Alle informatie op de website is onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Er komt geen overeenkomst tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij nextcity.nl en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming door nextcity.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij dat bij specifieke informatie anders aangegeven is.

Amsterdam, mei 2018. Deze disclaimer kan wijzigen.