Rondetafelgesprek Cruquiusgebied Arcam 22 mei 2014

2014-05-01 arcam

Ontwikkelaars, grondeigenaren, bewoners, ontwerpers, flora- en faunakenners en andere belangstellenden spreken over ruimtelijk ontwerpen, bouwen en beheren voor mensen, planten en dieren tegelijk. Het gesprek wordt voorafgegaan door een zestal informatieve ‘tienminutenpitches’ met veel inspirerende voorbeelden, waaronder NextCity dat wordt gepresenteerd door Maike van Stiphout. 

De belangstelling voor het vergroten van de biodiversiteit in de stad is groeiende. Maar toepassingen in gebouwen en openbare ruimte zijn in ons land te tellen op de vingers van één hand. Wat weten we eigenlijk en hoe kunnen we bestaande kennis verspreiden en beter gebruiken? Zou, bijvoorbeeld, het Cruquiusgebied in Amsterdam Oost geschikt zijn voor een pilot?

Leave a Reply