NEXT CITY bij Club of Amsterdam

CoA logo
Op 29 mei sprak Mathias Lehner over NEXT CITY bij de conferentie ‘The Future of Green Architecture’ georganiseerd door de Club of Amstedam in het Museum Geelvinck Hindelopen. Er was brede belangstelling voor het thema bij de aanwezigen. De overige sprekers waren Paul de Ruyter (architect), Fenneken Anneveld-van Wesel (planner) en Gijs Hoen (Stadsherstel). Binnenkort volgt een videoopname van de conferentie online.

Leave a Reply