LEGU en DS lanceren NextCity

140331home700300(c)DSLA
Europese voorbeelden van biodiversiteit in de stad en de mogelijkheden om in Nederland     natuurinclusief te bouwen krijgen een digitale etalage in de vorm van deze blog:           
www.nextcity.nl! NextCity maakt deel uit van het in 2013 gestart onderzoek van Maike van Stiphout (www.dsla.nl) en Mathias Lehner (www.legu.nl) naar de toegevoegde waarde van biodiversiteit in de stad.

Leave a Reply