Groen Maakt Gelukkig!

140716 (c) Aorta Groen maakt gelukkig edit ML

Nextcity werkt vanuit de gedachte de meer biodiversiteit leidt tot meer ‘Quality of Life’ in de stad. Recent heeft architectuurcentrum Aorta onderzoek verricht naar de relatie tussen groen, gezondheid en de inrichting van de openbare ruimte. Er wordt aangetoond dat burger, bedrijfsleven en overheid samen kunnen werken aan een gezondere en groenere stad. Het onderzoek maakt een sterk pleidooi om groeninitiatieven integraal te benaderen en kleinschalige initiatieven te koppelen aan grote stadsstructuren zodat een hecht netwerk ontstaat. De uitkomsten worden gepresenteerd op 9 juli 2014, 19.30 uur bij het UCK, , Torenzaal, Domplein 4, Utrecht. Zie ook www.aorta.nu/2014/06/groen-maakt-gelukkig/

Leave a Reply