Groei

overzwaluwwand

[beeld: oeverzwaluwwand Zeeburgereiland, Anneke Blokker DRO]

Groei van het aantal inwoners van de stad gaat gepaard met bouwen en verbouwen. De stad is soms een laatste verblijfplaats voor dieren en planten die inmiddels met uitsterven worden bedreigd. Om deze dieren en planten te beschermen hebben we op Europees niveau regels gemaakt, waardoor minimaal hun huidige woning gewaarborgd wordt en in het uiterste geval moet worden voorzien in herhuisvesting. Dat lijkt fair in een welvarend land, het ‘recht op een woning’ staat in de grondwet.
Dit weekend viel het tijdschrift  “De kleur van geld” (uitgave van de Triodosbank) op de mat. Hierin betoogt professor Tim Jackson welvaart zonder groei. Investeringen vervullen een sleutelrol: “we moeten investeren in de waardegoederen die onze toekomstige welvaart waarborgen. In productie van hoge kwaliteit, met minimale schade voor milieu of gezondheid, en een productieketen waarin werkers eerlijk worden beloond. …. Centraal moet staan wat de waarde is die de investeringen hebben voor toekomstig welzijn”.
Het meinummer van vakblad PlanAmsterdam heet: Nieuwe wildernis, natuur verruigen en verbinden. Groen in de buurt is een belangrijk motief voor wonen en het vestigen van bedrijven. Dat is aangetoond door diverse internationale onderzoeken. Een demografisch gegeven dat belangrijk is voor de economie van de stad.
Sterke natuur ontstaat doordat zowel binnen als buiten de ring de natuur meer kansen krijgt. Amsterdam werkt nu aan een nieuw natuurbeleid waarin het gewoon wordt dat iedereen bouwt voor biodiversiteit. Zodat de hele stad een robuuster woonoord wordt voor de bedreigde en de niet bedreigde soorten. Als dit nieuwe beleid tot de vestigingsmotieven voor bedrijven en nieuwe Amsterdammers gaat behoren dan investeert de stad in waarde in lijn met het betoog van Tim Jackson. Investeren in nestel- en woongelegenheid in de hele stad is investeren in ons toekomstig welzijn. Op alle fronten blijkt: Natuur doet groeien.

Leave a Reply