Brede steun aan bouwen voor biodiversiteit

cruquius

In samenwerking met het Amsterdamse architectuurcentrum Arcam onder leiding van Yvonne Franquinet hebben de initiatiefnemers van NEXTcity voor 2014/2015 het project ‘Bouwen voor Biodiversiteit’ gelanceerd. De initiatiefnemers werken samen met de Academie van Bouwkunst Amsterdam en de Universiteit Leiden / Naturalis. ‘Bouwen voor Biodiversiteit’ behelst internationaal onderzoek, een reader, ontwerpworkshops in het Cruquiusgebied in Amsterdam en als afsluiting een expositie en symposium bij Arcam. Naast het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en andere fondsen hebben zich ook overheden en marktpartijen aan het project gecommitteerd.